deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Üdvözöljük a Német Felsõoktatási Információs Központ honlapján!


A Német Felsõoktatási Információs Központot 2002-ben azzal a céllal hozták létre, hogy a németországi továbbtanulás és kutatás iránt érdeklõdõ magyaroknak tanácsot adjon, valamint információs rendezvényekkel és egyéb tevékenységekkel felkeltse a magyar hallgatók, diplomások és tudosók figyelmét a kitûnõ lehetõségekre, amelyeket a német felsõoktatási intézmények rövidebb vagy hosszabb tanulmányi, kutatási tartózkodásra kínálnak.

Amit kínálunk Önnek

Érdeklõdik a németországi továbbtanulás vagy kutatás iránt? Szeretne teljes egyetemi, fõiskolai tanulmányokat Németországban folytatni, vagy cserehallgatóként rövidebb idõt egy német felsõoktatási intézményben tölteni, esetleg a magyar diplomája után még egy német végzettséget is megszerezni? Vagy szeretne kutatóként, doktoranduszként egy bizonyos ideig Németországban kutatni?

Ezekben az esetekben érdemes a Német Felsõoktatási Információs Központhoz fordulnia! Személyesen, telefonon vagy interneten állunk a rendelkezésére (ld. "Elérhetõség"), és a következõeket nyújtjuk Önnek:

 • Tájékoztatás és tanácsadás németországi továbbtanulással vagy kutatással kapcsolatos kérdésekben
 • Tanácsadás a németországi tervei megvalósításához, és az esetleg igénybe vehetõ ösztöndíjlehetõségekrõl
 • Segítség nyújtása a német felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezéssel és a megfelelõ képzések kiválasztásával
 • Sokféle kiadvány és információs anyag a németországi továbbtanulásról valamint kutatásról

Azonkívül szívesen veszünk részt a magyar felsõoktatási és egyéb tudományos intézmények információs rendezvényein, elõadással vagy standdal.

Az összes tájékoztató és tanácsadó tevékenységünk ingyenes. Várjuk a látogatását illetve kapcsolatfelvételét!


Tulajdonképpen mit is takar a "DAAD"?

A "Deutsche Akademische Austauschdienst" ("Német Felsõoktatási Csereszolgálat"), röviden DAAD, Németország legfontosabb szervezete a felsõoktatási intézmények közötti nemzetközi együttmûködésére valamint a tudósok és hallgatók cseréjére. Egyesületként mûködik, amelynek tagja a legtöbb németországi felsõoktatási intézmény, a finanszírozása pedig nagyrészt a német szövetségi kormány forrásaiból történik. Így az összes német egyetem és fõiskola kapcsolódik a DAAD programjaiba. A németek külföldi tanulmányait, kutatásait ugyanúgy támogatja mint az egész világból érkezõ külföldiek németországi tanulási, kutatási törekvéseit.

A DAAD számos partnerkapcsolatot és közös projektet támogat a magyar és német egyetemek és fõiskolák között, de egyéni ösztöndíjakat is nyújt, amellyel minden évben sok fiatal magyarnak azt a ehetõséget adja, hogy eljusson Németországba.

Nemzetközi támogatás


A DAAD

 • Németországi felsõoktatási intézmények és hallgatói önkormányzatok egyesülete, 1925-ben alapították, 1950-ben újraalapították
 • Nemzetközi felsõoktatási cserét támogató intézmény
 • A német külügyi kultúrpolitika, nemzeti felsõoktatási politika valamint a fejlõdõ országokkal való együttmûködés közvetítõ szervezete
 • Az Európai Unió Erasmus programjának a nemzeti ügynöksége, ERASMUS Mundus, Europass, TEMPUS / Európai Unió és a Harmadik országok közötti együttmûködés valamint a Bolognai folyamat tanácsadó hivatala
 • IAESTE gyakornoki csereprogram nemzeti titkársága
 • GATE-Germany (Nemzetközi Felsõoktatási Marketing Konzorciuma) székhelye


A DAAD világszerte tájékoztat

 • Német Szövetségi Köztársaság oktatási és felsõoktatási rendszerérõl
 • Külföldi felsõoktatási rendszerekrõl és tanulmányi lehetõségekrõl
 • Támogatási lehetõségekrõl és ösztöndíjakról (többek között kiadványokkal és interneten: http://www.daad.de. www.daad.info.hu)

A DAAD támogat

 • hallgatókat, diplomásokat, doktoranduszokat
 • mûvészeket
 • gyakornokokat
 • kül- és belföldi tudósokat több mint 200 programban minden tudományterületen


A DAAD finanszíroz

 • Hosszú és rövid egyéni ösztöndíjakat
 • Csoportos utazásokat
 • Tudósok nemzetközi cserejét, német vendégprofesszorok és lektorok külföldi felsõoktatási intézménybeli munkáját
 • Projektrendszerû tudományos együttmûködést a német és külföldi felsõoktatási intézmények között
 • Német felsõoktatási intézmények nemzetköziesítését
 • Németországi vonatkozású tudományterületekkel foglalkozó központokat és felsõoktatási intézményeket külföldön


A DAAD kiválaszt

A pályázatok sokaságából a körülbelül 600 egyetemi és fõiskolai tanár kereken 90 választóbizottságban választja ki tiszteletbeli munkával, minõségi kritériumok alapján az ösztöndíjasokat és projekteket. A tanulmányi és kutatási teljesítményeknek a támogatás magas követelményeinek kell megfelelniük.

 
Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
DAAD-Informationszentren weltweit
A budapesti Német Felsõoktatási Információs Központ része egy globális hálozatnak, amelyhez kb. 50 német felsõoktatási információs központ tartozik a világ minden részén.
DAAD Information Centres worldwide
A budapesti Német Felsõoktatási Információs Központ része egy globális hálozatnak, amelyhez kb. 50 német felsõoktatási információs központ tartozik a világ minden részén.