deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home


Aki Németországban "rendes hallgatóként" szeretne továbbtanulni, azaz nem csak vendég- vagy cserehallgatóként rövidebb idõre, annak meg kell bizonyítani, hogy a tanulmányokhoz szükséges nyelvtudással rendelkezik. Ha nem épp angol nyelvû tanulmányokra jelentkeznek, akkor a külföldi pályázóktól rendszerint nagyon jó német nyelvismeretet várnak el.
Ezt különbözõ vizsgákkal meg lehet bizonyítani. A magyar állami nyelvvizsgákot azonban nem fogadják el a német felsõoktatási intézmények!

Érettségi és DSD II

Aki rendelkezik német vagy osztrák érettségivel vagy a német tartományok kultuszminisztériumainak nyelvvizsgájával ("Deutsches Sprachdiplom II"), amelyet bizonyos magyar iskolákban az érettségi mellett le lehet tenni, annak már nem kell egyéb nyelvvizsgát letennie.

TestDaF ("Test Deutsch als Fremdsprache")

A TestDaF egy olyan nyelvvizsga, amely kimondottan a felsõoktatási tanulmányok nyelvi követelményeire fókuszál. A vizsgaeredményt szintekben fejezik ki: az 5-ös a legmagasabb szint, de 4-es eredmény általában már elegendõ a németországi továbbtanuláshoz. Magyarországon a következõ vizsgahelyen lehet a TestDaf-ot letenni:

Budapesti Német Nyelvû Távtanulási Központ
1075 Budapest
Madách Imre út 13-14., A épület, IV. emelet
Tel.: (1) 411-0938
Email: gyorgyi.german@fernuni-hagen.de

Bõvebb információ a vizsga saját honlapján: www.testdaf.de
TestDaF felkészítõ tanfolyamok

 

A Goethe-Institut nyelvvizsgái

A Goethe Intézet nyelvvizsgái között a "ZOP" ("Központi felsõfokú nyelvvizsga"), "KDS" ("Kis német nyelvdiploma") és "GDS" ("Nagy német nyelvdiploma") -t a német felsõoktatási intézmények általában elfogadják mint a nyelvismeret igazolását. Ezek a vizsgák a Goethe Intézetnél Budapesten (1092 Budapest, Ráday utca 58, tel.: 1/374-4070) tehetõk le, illetve részben a további magyarországi vizsgaközpontokban.

Bõvebb információ a Goethe Intézet nyelvvizsga weboldalán

DSH vizsga

A DSH annyit jelent, hogy "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" ("német nyelvvizsga a külföldi pályázóknak a felsõoktatási intézményekbe való bejutáshoz"): Ezt a nyelvvizsgát közvetlenül az Ön által kiválasztott német felsõoktatási intézménynél leteheti, ha a jelentkezés idõpontjában még nem rendelkezik egyéb elfogadott nyelvvizsgával. Sok felsõoktatási intézmény kínál speciális nyelvtanfolyamokat a "DSH"-vizsga elõkészítésére azoknak a pályázóknak, akiknek a nyelvismeretük még nem érte el a megfelelõ szintet. A szakmai tanulmányokat azonban csak akkor lehet elkezdeni, ha a DSH-vizsga sikeres volt. Ezért érdemes átgondolni, hogy nem biztonságosabb megoldás-e már a jelentkezés elõtt Magyarországon megszerezni egy elismert nyelvvizsgát.


DAAD ösztöndíjakra elfogadott német nyelvvizsgák

DAAD ösztöndíjakra elfogadott német nyelvvizsgák listája

A DAAD ösztöndíjra az állami vagy államilag elismert intézmények általános nyelvvizsga-bizonyítványai kerülnek elfogadásra (komplex szóbeli és írásbeli vizsga, azaz C típusú nyelvvizsga, vagy az A típusú és B típusú nyelvvizsga együtt), vagy a német érettségi (pl.: Thomas Mann Gymnasium Budapest). Szaknyelvi nyelvvizsgák nem kerülnek elfogadásra.
Mindig a legmagasabb fokú nyelvvizsga-bizonyítványt kérjük benyújtani (pl.: felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány esetén nem kell a középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt benyújtani.) Azok a pályázók, akik német nyelven pályáznak és kutatnak Németországban, csak a német nyelvvizsga-bizonyítványt csatolják; azok a pályázók, akik angol nyelven pályáznak és kutatnak Németországban, az angol nyelvvizsga-bizonyítványt valamint a német nyelvi igazolást is csatolják. Az állami vagy államilag elismert intézmények általános nyelvvizsga-bizonyítványai a nyári egyetemi ösztöndíjon kívül minden DAAD ösztöndíjprogram esetén idõkorlát nélkül felhasználhatók.

A nyári egyetemi ösztöndíjra pályázók figyelemébe: csak államilag elismert német nyelvvizsgák fogadhatók el az Európai Referenciakeret szerinti B1-C2 besorolással, illetve a TestDaF nyelvvizsga, az OnSET teszt, esetleg egy DAAD lektor által kiállított nyelvi igazolás. A nyelvtudásnak legalább az Európai Referenciakeret szerinti B1 besorolásnak kell megfelelnie. A legaktuálisabb nyelvvizsga-bizonyítvány nem lehet egy évnél régebbi, kivéve a következõk esetén: Deutsches Sprachdiplom, német érettségi (pl. Thomas Mann Gymnasium Budapest), TestDaF nyelvvizsga (TDN 4-es szint felett), Goethe Intézet C1-es (vagy e feletti) nyelvvizsgái.

Azon pályázóknak, akik nem rendelkeznek állami vagy államilag elismert nyelvvizsgával, vagy nem beszélnek németül, a „DAAD-Sprachzeugnis” ûrlapra van szükségük, amelyet a felsõoktatási intézményükben oktató DAAD-lektor állít ki.

Erre két lehetõség van:
a) A DAAD-lektor a nyelvi óráiról ismeri a pályázót, így a pályázó német nyelvtudását egy DAAD ûrlapon („DAAD-Sprachzeugnis”) igazolja. Ha a felsõoktatási intézményben DAAD-lektor nem oktat, akkor a „DAAD-Sprachzeugnis” ûrlapot egy másik német anyanyelvû nyelvtanár is kiállíthatja. A „DAAD-Sprachzeugnis” ûrlap csak egy pályázatra érvényes, azaz a következõ évben az ismételt pályázás során nem használható fel újra.

b) Ha nincsen államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa, vagy az utóbbi idõben nem volt német anyanyelvû nyelvtanára, Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Szegeden vagy Veszprémben részt kell vennie egy a DAAD lektor által szervezett nyelvi teszten, az ún. onSET teszten (www.onset.de). A lektorok listáját és elérhetõségeiket megtalálja honlapunkon (www.daad.info.hu/mdaadungarn.html). Budapesten a budapesti lektorok által szervezett számítógépes tesztekre több alkalommal, szeptember 18-tól kerül sor. A pontos helyszínek és idõpontok a www.onset.de oldalon érhetõk el, valamint a tesztre való jelentkezés is ezen a felületen lehetséges.


 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Internetes német nyelvtanulás
A "Deutsch-Uni Online" olyan külföldiek részére kínál testreszabott német nyelvtanfolyamokat az interneten, akik németországi tanulmányokra vagy kutatási tevékenységre készülnek. A TestDaF-vizsgára is lehet így készülni.