deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home


Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak

 • pályázásra jogosultak azok az egykori DAAD ösztöndíjasok, akik a „Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára” programon vagy „Graduális tanulmányi ösztöndíj mûvészek és építészek számára” programon részt vettek, illetve a doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak kiírt pályázaton nyertek ösztöndíjat, amennyiben az eredeti ösztöndíjuk hat hónapnál hosszabb idõre szólt. Egykori NDK-beli ösztöndíjasok is pályázhatnak, akik legalább egy évet az NDK-ban tanultak
 • kutatás idõtartama 1-3 hónap egy német állami, vagy államilag elismert felsõoktatási intézményben, egyéb kutatóintézetben vagy – amennyiben az egykori ösztöndíjas a tudományterületén kívül tevékenykedik – a gazdaság, közigazgatás, kultúra, vagy média területének egyéb intézményében
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumot!

Benyújtandó pályázati anyagok

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD - Német Felsõoktatási Információs Központnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelezõ érvényû lista: lásd "Ellenõrzõ lap")

 • Kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap
 • DAAD pályázati adatlap (a DAAD portálról letölthetõ)
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs jegyzék
 • A német fogadó professzorral tartalmilag és idõpont tekintetében egyeztetett munkaterv kutatási ütemtervvel helyre és idõre lebontva
 • A tudományos együttmûködést megerõsítõ, a pályázó konkrét projektjére is kiterjedõ német intézménytõl vagy német egyetemi professzortól származó írásbeli nyilatkozat, amelybõl kiderül, hogy a projekt a fogadó intézményben megvalósítható, valamint a fogadó intézmény igazolása, hogy fizetés nélküli munkahelyet, azaz a munkához szükséges feltételeket a pályázó számára biztosítja.
Papíralapon benyújtandó dokumentumok
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)

Pályázat formai követelményei

A sorozatokat külön kell egy példányban összeállítani.

Kérjük a pályázati dokumentumokat a következõ formában nyújtsa be:

 • DIN A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

 

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.