deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

 


Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

 • 10-24 hónapos támogatás németországi mester- vagy egyéb graduális képzésre (a támogatás hossza megegyezik a választott képzés hosszával)
 • pályázásra azok a magyar magyar egyetemek és fõiskolák végzõs hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja általában október 1., egy elõzetes németországi nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelõen elõbb
 • ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Benyújtandó pályázati anyagok (FIGYELEM! VÁLTOZÁS!)

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD- Német Felsõoktatási Információs Központon keresztül. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelezõ érvényû lista: lásd "Ellenõrzõ lap")

 • Kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap
 • DAAD online-pályázati adatlap (letölthetõ a DAAD portálról)
 • Önéletrajz (CV)
 • adott esetben Publikációs jegyzék
 • Munkaterv
 • Információ a választott szakról
  a) A „Mesterszak leírása” formanyomtatvány:
  - Mesterszak leírása Word - német/angol nyelven
  b) Csak az elsõ prioritásnál: mesterszak tanterve az internetrõl kinyomtatva (struktúra, modulok tartalma)
 • Minden diploma másolata és fordítása
 • Minden leckekönyv (szakváltásoké is!) másolata és fordítása („Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!)
 • Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy OnSET nyelvi teszt, esetleg DAAD nyelvvizsga-bizonyítvány - Útmutató
 • Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk
Papíralapon benyújtandó dokumentumok
 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap letölthetõ a DAAD portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ösztöndíj megkezdése elõtt az ösztöndíjasoknak egyénileg és idõben a német felsõoktatási intézmény felvételi eljárásán részt kell venniük.

Pályázat formai követelményei

A sorozatokat külön kell két példányban összeállítani.

Kérjük a pályázati dokumentumokat a következõ formában nyújtsa be:

 • A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.