deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home


Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

  • 10-24 hónapos támogatás németországi mester- vagy egyéb graduális képzésre (a támogatás hossza megegyezik a választott képzés hosszával, de legfeljebb 24 hónap)
  • pályázásra azok a magyar magyar egyetemek és fõiskolák végzõs hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
  • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
  • már diplomával rendelkezõknek: az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
  • ösztöndíj kezdeti idõpontja általában október 1., egy elõzetes németországi nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelõen elõbb
  • Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ösztöndíj megkezdése elõtt az ösztöndíjasoknak egyénileg és idõben a német felsõoktatási intézmény felvételi eljárásán részt kell venniük.
  • ösztöndíj összege havonta: 850 €, plusz biztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri tanszertámogatás
  • Pályázati határidõ: november 15.

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Pályázás

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok pontos listáját a pályázati kiírás tartalmazza. A pályázat csak akkor érvényes, ha határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAAD-hoz.

Papíralapon benyújtandó dokumentumok

Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap regisztráció után letölthetõ a DAAD pályázati portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.

Nyelvtudás igazolása (FIGYELEM! VÁLTOZÁS!)

a) Ha már rendelkezik a nyelvtudását igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és ez két évnél nem régebbi

A DAAD hosszú távú ösztöndíjra az állami vagy államilag elismert intézmények általános nyelvvizsga-bizonyítványai kerülnek elfogadásra (komplex szóbeli és írásbeli vizsga, azaz "C típusú" nyelvvizsga, vagy az "A típusú" és "B típusú" nyelvvizsga együtt), vagy a német érettségi (pl.: Thomas Mann Gymnasium Budapest). A pályázathoz csak két évnél nem régebbi nyelvvizsga fogadható el. Szaknyelvi nyelvvizsgák nem kerülnek elfogadásra. Mindig a legmagasabb fokú nyelvvizsga-bizonyítványt kérjük benyújtani (pl.: felsõfokú nyelvvizsga-bizonyítvány esetén nem kell a középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt benyújtani.) Azok a pályázók, akik német nyelven pályáznak, és német nyelven kutatnak Németországban, csak a német nyelvvizsga-bizonyítványt csatolják; azok a pályázók, akik angol nyelven pályáznak, és angol nyelven kutatnak Németországban, az angol nyelvvizsga-bizonyítvány mellé csatolják az esetleges német nyelvtudást igazoló dokumentumot is. Ez csupán egy esetlegesen megítélt nyelvi kurzus besorolás miatt szükséges, nem befolyásolja a pályázat elbírálását. Fontos: Az ösztöndíjpályázathoz még nem kötelezõ a német egyetemi felvételihez szükséges nyelvvizsgával rendelkezni.

b) Ha még nem rendelkezik a nyelvtudását igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy két évnél régebbi nyelvvizsgával rendelkezik


Azoknak a pályázóknak, akik nem rendelkeznek állami vagy államilag elismert nyelvvizsgával vagy két évesnél régebbi nyelvvizsgával rendelkeznek Debrecenben, Pécsett vagy Szegeden részt kell venniük egy a DAAD lektor által szervezett nyelvi teszten, az ún. OnSet teszten (www.onset.de). A lektorok listáját és elérhetõségeiket megtalálja honlapunkon (www.daad.info.hu/mdaadungarn.html). Budapesten a budapesti lektorok által szervezett számítógépes tesztekre több alkalommal, várhatóan szeptember közepétõl kerül sor. A pontos helyszíneket és idõpontokat szeptember közepén közzétesszük a www.onset.de oldalon, ahol regisztráció után jelentkezhetnek a tesztre. Az idõpontfoglaláshoz szükséges TAN kódot e-mailben vagy telefonon tudjuk kiadni.

 

 

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.