deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
HomeGraduális ösztöndíj mûvészek és építészek számára

Az ösztöndíj idõtartama:
- Végzettség nélküli szakirányú továbbképzés: rendszerint 1 tanév. Egyes esetekben az ösztöndíj kérvénnyel meghosszabbítható.
- Végzettség megszerzésére irányuló graduális képzés (pl. mesterképzés) esetén: a választott szaktól függõen 10-24 hónap

Pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (az ösztöndíj tanulmányok befejezése után kezdõdik)
Pályázók, akik mûvészeti szakokon doktorálnak (DLA) és egy egyéni németországi tartózkodást terveznek (nem strukturált mesterképzést), kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsõoktatási Információs Központhoz
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor már rendelkezik végzettséggel: az utolsó végzettség szabály szerint nem lehet hat évnél régebbi

FIGYELEM, VÁLTOZÁS!!! A pályázatok beadási határideje a DAAD bonni irodájába az építészet szakterületérõl 2017. szeptember 30.; zene- és elõadómûvészeknek:2017. október 31.; képzõmûvészeknek, filmmüvészeknek, illetve design/kommunikáció szakterületrõl: 2017. november 30.

Az ösztöndíj összege havonta: 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €, adott esetben tandíj szemeszterenként max. 500 €

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Benyújtandó pályázati anyagok

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD bonni központjánál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a bonni központba.

Az online beadandó dokumentumok rövid áttekintése

 • DAAD online-pályázati adatlap (letölthetõ a DAAD portálról)
 • Önéletrajz
 • Adott esetben publikációs jegyzék
 • Munkaterv
 • Strukturált képzések esetén: Információ a választott szakról - tanterv az internetrõl kinyomtatva (struktúra, tartalom, modulok)
  - Mesterszak leírása Word - német/angol nyelven
  b) Csak az elsõ prioritásnál: mesterszak tanterve az internetrõl kinyomtatva (struktúra, modulok tartalma)
 • Egyéni mûvészetei tanulmányok esetén: Fogadónyilatkozat a habilitált német egyetemi oktatótól
 • Adott esetben minden diploma fénymásolata és fordítása
 • Minden leckekönyv fénymásolata és fordítása (szakváltásoké is!) ("Europass oklevélmelléklet" nem kerül elfogadásra!)
 • Érettségi bizonyítvány fénymásolata és fordítása
 • Két évnél nem régebbi német nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy hiányzó nyelvvizsga esetén OnSET nyelvi teszt - Útmutató
 • Angol nyelvû szak esetén két évnél nem régebbi angol nyelvvizsga bizonyítvány
 • Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ösztöndíj megkezdése elõtt az ösztöndíjasoknak egyénileg és idõben a német felsõoktatási intézmény felvételi eljárásán részt kell venniük.

Papíralapon benyújtandó dokumentumok:
 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap letölthetõ a DAAD portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • A kinyomtatott DAAD pályázati adatlap, amelyet az online portalon történõ jelentkezés elsõ lépéseként tölti a jelentkezõ
 • A munkadarab DVD-n, vagy kinyomtatott portfólió. További információ a munkadarbahoz: www.daad.de/extrainfo

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ösztöndíj megkezdése elõtt az ösztöndíjasoknak egyénileg és idõben a német felsõoktatási intézmény felvételi eljárásán részt kell venniük.

Pályázat formai követelményei

A sorozatokat külön kell egy példányban összeállítani.

Kérjük a pályázati dokumentumokat a következõ formában nyújtsa be:

 • A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.