deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home


Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak

 • 3-4 hét nyári tanfolyam német egyetemen vagy fõiskolán
 • alapképzésen (bachelor) lévõ hallgatók:másodévtõl pályázhatnak. Pályázni utolsó tanulmányi évben csak akkor lehetséges, ha a felsõoktatási intézmény igazolja, hogy a hallgató az alapképzés után közvetlenül mesterképzésen folytatja a tanulmányait, és az intézmény részérõl lehetséges.
 • mesterképzésen (master) lévõ hallgatók: az elsõ tanulmányi éven pályázhatnak (az utolsó évben nem!)
 • ösztöndíj összege: 850 €, utazási támogatás: 200 €
 • Jelentkezési határidõ: december 1.

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Benyújtandó pályázati anyagok (FIGYELEM! VÁLTOZÁS!)

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD- Német Felsõoktatási Információs Központon keresztül. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelezõ érvényûlista: lásd "Ellenõrzõ lap")
 • Kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap
 • DAAD online-pályázati adatlap (letöltheto a DAAD portálról)
 • Önéletrajz fényképpel ellátva (CV)
 • Részletes indoklás (motivációs levél)
 • Felsõoktatási intézmény igazolása:
  - Elsõ éves hallgatók mesterképzésen: Igazolás arról, hogy az adott szakterületre beiratkozott hallgató
  - Alapképzés (bachelor) utolsó éves hallgatói: A felsõoktatási intézmény igazolása, hogy az alapképzés után a pályázó közvetlenül a mesterképzésen folytatja tanulmányait
 • Adott esetben minden diploma másolata és fordítása
 • Leckekönyv(ek) másolata (szakváltásoké is) és fordításuk (Az "Europass oklevélmelléklet" nem kerül elfogadásra!)
 • Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása
 • Legalább B1 szintû német nyelvismeret igazolása minden vizsgarészbõl, adott esetben fordítással (egy évnél nem régebbi, kivétel ez alól a TestDaF vizsga TDN 4-es szint felett, német érettségi, DSDII, Goethe C1-C2) - Útmutató
 • Adott esetben további dokumentumok másolata és fordítása pl.: igazolás szakmai gyakorlatról

Papíralapon benyújtandó dokumentumok

 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap letölthetõ a DAAD portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)
    
Pályázat formai követelményei

A sorozatokat külön kell egy példányban összeállítani.

Kérjük a pályázati dokumentumokat a következõ formában nyújtsa be:

 • DIN A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.