deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home


Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 • 1-10 hónap németországi kutatás egy legalább doktori fokozattal rendelkezõ német fogadó professzor felügyeletével
 • elsõdlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt
 • azok a pályázók, akik mûvészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsõoktatási Információs Központhoz
 • pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség szabály szerint nem lehet hat évnél régebbi
 • doktoranduszoknak a doktori tanulmányok kezdetének az idõpontja általában nem lehet három évnél régebbi (indokolt esetben azonban a bizottság döntése ettõl eltérhet)
 • posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi
 • posztdoktoroknak, akik rövid kutatói ösztöndíjra pályáznak (6 hónap vagy annál kevesebb), a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet négy évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkésõbb a következõ év január végéig be kell fejezõdnie
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén általában október 1., egy elõzetes németországi
  nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelõen elõbb
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 750 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €
 • ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1000 €, egyszeri utazási támogatás: 200 €

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Benyújtandó pályázati anyagok

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a portal.daad.de honlapon történõ regisztráció után érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD Német Felsõoktatási Információs Központnál. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

Az online beadandó dokumentumok rövid áttekintése: (részletesebben lásd: kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap)

 • DAAD online-pályázati adatlap (elérhetõ a portal.daad.de honlapon)

 • Önéletrajz (max. 3 oldal)

 • Adott esetben publikációs jegyzék (max. 10 oldal)

 • A pályázat kifejtése (max. 10 oldal) (Kérjük, mindenképpen olvassa el a pályázati útmutató 13-15. oldalát!)

  - Egyéni kutatási projektek esetén:
  a) minden jelentkezõ számára: a pályázati elbírálás során kiemelten fontos részletes és precíz kutatási terv, valamint az eddigi kutatómunka bemutatása
  b) jelenleg magyarországi doktori képzésben résztvevõk számára, illetve a Németországban doktorálni kívánóknak a munkatervet ki kell egészíteni a doktori disszertáció téziseivel (elõzetes felosztás, elõzetes szakirodalom, stb.)
  c) minden jelentkezõ számára: idõterv a megpályázott idõszakra

  - Strukturált kutatói programok (doktori iskola vagy ún. "Graduiertenkolleg") esetén:
  a) A pályázó által megfogalmazott munkaterv
  b) A választott program leírása (profil, tanulmányok idõtartama, stb., pl. az internetrõl kinyomtatva)

 • Fogadónyilatkozat

  - Egyéni kutatási projektek esetén:
  Németországi egyetem vagy fõiskola habilitált oktatójának a tudományos fogadólevele, amely kifejezetten állást foglal a pályázó projektjére vonatkozóan és szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja. Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére irányul a projekt, akkor a német témavezetõnek kell ezt a fogadólevelet kiállítani.

  - Strukturált kutatói programok esetén:
  a német felsõoktatási intézmény felvételi igazolása vagy igazolás arról, hogy a pályázó megfelel a formális felvételi feltételnek

 • PhD fokozattal rendelkezõk esetén: doktori oklevél és ennek fordítása

 • Magyarországra beiratkozott PhD hallgatók esetén, ha még nem rendelkeznek leckekönyvvel: intézményi igazolás a beiratkozásról és ennek fordítása

 • Minden eddig megszerzett diploma másolata és fordítása

 • Minden eddigi leckekönyv másolata és fordítása (az esetleges szakváltásoké is! „Europass oklevélmelléklet” nem kerül elfogadásra!)

 • Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása

 • Államilag elismert német nyelvvizsga-bizonyítvány másolata és fordítása (ill. angol nyelvvizsga-bizotnyítvány, amennyiben a kutatás angolul fog folyni) Nyelvvizsga hiányában a DAAD iroda lehetõséget ad egy ingyenes, online OnSET szintfelmérõ-teszt kitöltésére: Útmutató

 • Egyéb igazolások (pl.: szakmai gyakorlat) és fordításuk

Papíralapon benyújtandó dokumentumok
 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, illetve két ajánlólevél a németországi doktori cím megszerzésére irányuló projekt esetén két magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, egy ill. két lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap letölthetõ a DAAD portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a strukturált németországi PhD programok esetén az ösztöndíj megkezdése elõtt a német intézmény felvételi eljárásán is részt kell venni.

Pályázat formai követelményei

Kérjük a pályázati dokumentumokat egy példányban, a következõ formában nyújtsa be:

 • A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.