deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

DAAD ösztöndíjai

 

A DAAD kutatás vagy továbbképzés céljára nyújt ösztöndíjat magyar hallgatóknak, diplomásoknak, másoddiplomásoknak, doktoráltaknak és felsõoktatásban oktatóknak állami (vagy államilag elismert) német egyetemeken vagy fõiskolákon, valamint kutatóintézetekben.

 

A 2019/20-as tanévre a DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja:

Hallgatói ösztöndíjak hallgatóknak és diplomásoknak

Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak
 • 3-4 hét nyári tanfolyam német egyetemen vagy fõiskolán
 • Alapképzésen (bachelor) lévõ hallgatók másodévtõl pályázhatnak. Pályázni utolsó tanulmányi évben csak akkor lehetséges, ha a felsõoktatási intézmény igazolja a hallgató szándékát és lehetõségét tanulmányainak mesterképzésen való közvetlen folytatására.
 • Mesterképzésen lévõ hallgatók: pályázni a mesterképzés 1. évében lehet (az utolsóban nem)
 • ösztöndíj összege: 950 €, utazási támogatás: 225€
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!


Ösztöndíjak diplomásoknak

Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

 • 10 - 24 hónapos németországi Master, vagy egyéb graduális képzés Németországban (a támogatás hossza megegyezik a választott képzés hosszával, de max. 24 hónapra szól)
 • pályázásra azok a magyar egyetemek és fõiskolák végzõs hallgatói és diplomásai jogosultak, akik Németországban mester- vagy másoddiplomás képzésre felvételt nyerhetnek el
 • pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj kezdete a tanulmányok lezárása után)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja általában október 1., egy elõzetes németországi nyelvtanfolyam esetén annek megfelelõen korábban
 • ösztöndíj összege havonta: 850 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri tanulmányi támogatás
 • Jelentkezési határidõ: november 15.
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

Továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezõk számára

 • 4 hónap egy németországi partneregyetemen (elõreláthatólag Heidelbergben vagy Lipcsében), ami alatt 30 ECTS és egy részvételt igazoló oklevél megszerzése szükséges
 • ösztöndíjprogram kezdete: 2019. április 1.
 • német filológia végzettséggel rendelkezõknek
 • a következõ területeken képezhetik magukat tovább és szerezhetnek részvételt igazoló oklevelet : német nyelvoktatás, német mint idegen nyelv és német mint kisebbségi- és anyanyelv
 • magasan kvalifikált felsõfokú végzettséggel rendelkezõk (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés) a következõ területekrõl: germanisztika, német filológia, német mint idegen nyelv, német mint anyanyelv, német tanárképzés
 • a jelentkezõknek továbbá rendelkezniük kell igazolható oktatói tapasztalattal vagy a német mint idegen nyelv területén, vagy egy magyarországi egyetemen szerzett oktatói tapasztalattal a germanisztika tanulmányok területén
 • a megszerzett diploma a jelentkezés határidejéig nem lehet 6 évnél régebbi
 • ösztöndíj összege havonta: 750 € alapképzést végzetteknek és 1000 € az osztatlan képzést vagy mesterképzést végzettek számára
 • Jelentkezési határidõ: 2018. szeptember 28.
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

Graduális ösztöndíj mûvészek és építészek számára

 • csak a mûvészeti és zenei, valamint építész szakos hallgatóknak
 • Az ösztöndíj idõtartama:
  • Végzettség nélküli szakirányú továbbképzés esetén: általában 1 év. Egyes esetekben az ösztöndíj kérvénnyel meghosszabbitható.
  • Végzettséget adó képzések esetén (pl. Master): a választott képzés vagy tanulmányi terv függvényében 10 és 24 hónap között.
 • Pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet (ösztöndíj kezdete a tanulmányok lezárása után)
 • Diplomásoknak az utolsó végzettség nem lehet hat évnél régebbi
 • Pályázók, akik mûvészeti szakokon doktorálnak (DLA) és egy egyéni németországi tartózkodást terveznek (nem strukturált mesterképzés), kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsõoktatási Információs Központhoz
 • A pályázatok beküldési határideje a DAAD bonni irodájába:
  • építészeknek: szeptember 30.;
  • zenemûvészeknek: október 15.;
  • elõadómûvészeknek: október 31.
  • képzõmûvészeknek, illetve design/vizuális kommunikáció, valamint film szakterületrõl: november 30.
 • ösztöndíj összege havonta: 850 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri tanulmányi támogatás
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak

 • 1-10 hónap németországi kutatás egy német fogadó professzor felügyeletével
 • elsõdlegesen doktoranduszok számára, akik egy magyar PhD képzésen vesznek részt
 • azok a pályázók, akik mûvészeti szakokon doktorálnak (DLA) kérjük forduljanak a DAAD – Német Felsõoktatási Információs Központhoz
 • pályázni már az utolsó tanulmányi év alatt is lehet (ösztöndíj közvetlenül a magyar diploma folytatásaként)
 • diplomásoknak az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi
 • doktoranduszoknak a doktori tanulmányok kezdetének az idõpontja általában nem lehet három évnél régebbi (indokolt esetben azonban a bizottság döntése ettõl eltérhet)
 • posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet két évnél régebbi
 • posztdoktorok hat hónapig tartó kutatási projekt esetén a doktori képzés befejezése rendszerint nem lehet négy évnél régebbi
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja 6 hónapnál rövidebb ideig tartó ösztöndíjak esetén leghamarabb csak májustól lehetséges; az ösztöndíjnak legkésõbb a következõ év január végéig be kell fejezõdnie
 • ösztöndíj kezdeti idõpontja 6 hónapnál hosszabb ideig tartó ösztöndíjak esetén általában október 1., egy elõzetes németországi
  nyelvtanfolyam esetén ennek megfelelõen elõbb
 • ösztöndíj összeg havonta: diplomásoknak 850 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri kutatási támogatás
 • ösztöndíj összeg havonta: doktoranduszoknak 1250 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri kutatási támogatás
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

Kutatói öszöndíj - Doktori fokozatszerzés Co-tutelle eljárásban

 • a kettõs témavezetésû disszertáció elkészítéséhez kapcsolódó kutatás egy német egyetemen, melyet mindkét egyetem mentorál, és melynek végén a jelölt közös fokozatot szerez
 • legfeljebb 18 hónap kutatás, egymást követõ 3 éven belül
 • tehetséges doktoranduszoknak és doktori fokozat megszerzésére jogusult diplomásoknak
 • ösztöndíj összege havonta: 1200 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri kutatási támogatás
 • Jelentkezési határidõ: 2018. november 15.
 • részletes információkért és az online pályázásért kérjük klikkeljen ide!

Kutatói ösztöndíj - Kettõs témavezetésû doktori fokozatszerzés

 • kutatási szakaszok egy német egyetemen vagy kutatóintézetben, a hazai doktori program keretén belül
 • tehetséges doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
 • rendszerint lefgeljebb 2 év
 • ösztöndíj összege havonta: 1200 €, betegbiztosítás, adott esetben utazási támogatás, egyszeri kutatási támogatás
 • Jelentkezési határidõ: 2018. november 15.

 

Támogatási lehetõségek tudományos fokozattal rendelkezõ fõiskolai, egyetemi oktatóknak és doktorált kutatóknak

Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi, fõiskolai oktatóknak és kutatóknak

 • doktorált kutatóknak és egyetemi, fõiskolai oktatóknak, akik valamelyik felsõoktatási intézményben vagy kutatóintézetben dolgoznak
 • kutatás idõtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

Ösztöndíj felsõoktatási oktatóknak a mûvészet és építészet szakterületérõl

 • magyar mûvészeti felsõoktatásban oktatók pályázhatnak mûvészeti és zenei területrõl valamint az építészet szakterületérõl
 • mûvészeti ösztöndíj idõtartama 1-3 hónap
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!


Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak

Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak

 • pályázásra jogosultak azok az egykori DAAD ösztöndíjasok, akik a „Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak” programon vagy „Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára” programon vagy „Graduális tanulmányi ösztöndíj mûvészek és építészek számára” programon részt vettek, illetve kutatói ösztöndíjat nyertek el, amennyiben az eredeti ösztöndíjuk hat hónapnál hosszabb idõre szólt. Egykori NDK-beli ösztöndíjasok is pályázhatnak, akik legalább egy évet az NDK-ban tanultak
 • kutatás idõtartama 1-3 hónap egy német felsõoktatási intézményben, egyéb kutatóintézetben vagy – amennyiben az egykori ösztöndíjas a tudományterületén kívül tevékenykedik – a gazdaság, közigazgatás, kultúra, vagy média területének egyéb intézményében
 • támogatás összege havonta 2000 € a tanársegédeknek, adjunktusoknak és docenseknek
 • támogatás összege havonta 2150 € a professzoroknak
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

 

A fenti DAAD ösztöndíjaknak évente csak egy pályázati határideje van. Amennyiben egy például nyári egyetemi tanfolyam iránt érdeklõdik 2018 nyarára vagy 2018 õszétõl egy mesterképzésen szeretne Németországban részt venni, pályáznia már minden esetben 2017 õszén kell.

 

A pályázás menete az alábbi programok esetében:

 • Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
 • Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
 • Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi, fõiskolai oktatóknak és kutatóknak
 • Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
 • Ösztöndíj felsõoktatási oktatóknak a mûvészet és építészet szakterületérõl
 • Kutatói öszöndíj - Doktori fokozatszerzés Co-tutelle eljárásban
 • Kutatói ösztöndíj - Kettõs témavezetésû doktori fokozatszerzés

A pályázatok beadásának határideje: November 15. (postai bélyegzõ)

A következõ ösztöndíjprogramoknál továbbá lehetõség van a pályázat május 1-ig történõ benyújtására, amennyiben a kint tartózkodás kezdete az adott év decembere és a következõ év májusa közé esik:

- Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (rövid kutatói ösztöndíj)
- Ösztöndíj felsõoktatási oktatóknak a mûvészet és építészet szakterületérõl
- Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
- Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi, fõiskolai oktatóknak és kutatóknak

A pályázatok beadásának helye: online a DAAD portálon ( www.funding-guide.de), valamint postai úton a DAAD - Német Felsõoktatási Információs Központnál

DAAD - Informationszentrum/Német Felsõoktatási Információs Központ
1075 Budapest
Madách út 13-14
A épület, IV.emelet

Kapcsolattartó:
Sax Mónika
Tel.: +36 1 413 7037
E-Mail: mail@daad.info.hu
WWW: www.daad.info.hu

 

A pályázás menete a "Graduális ösztöndíj mûvészek és építészek számára" hirdetett programban:

A pályázatok beadásának határideje

építészet: szeptember 30.
zenemûvészet: október 15.
elõadómûvészet: október 31.
képzõmûvészet, design/vizuális kommunikáció és filmmûvészet: november 30.

A pályázatok beadásának helye: online a DAAD portálon ( www.funding-guide.de), valamint postai úton a DAAD bonni központjában

DAAD
Referat St21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Deutschland

 

További programok:

Csoportos tanulmányút külföldi hallgatóknak Németországba

 • szakmai ismeretek átadása a tanulmányi látogatások során, elõadások látogatása és tanulmányi beszélgetések
 • pályázni a DAAD honlapján keresztül online úton lehet
  három pályázati határidõ: november 1., február 1., május 1.
 • ösztöndíj összege: 50 € naponta és személyenként
 • részletes információkért kérjük klikkeljen ide!

Szakmai gyakorlat a természettudományi-, mérnõk-, mezõgazdasági-, és erdõgazdálkodási szakos hallgatók részére (IAESTE)

 • gyakornoki helyeket rendszerint 2-3 hónapra közvetítik vállalatokhoz, kutatóintézetekbe és felsõoktatási intézményekbe
 • pályázati feltételekrõl a magyar IAESTE bizottság informál:
  IAESTE Hungary
  Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete
  1111 Budapest Mûegyetem rakpart 3. K épület 3. emelet 85. terem
  E-Mail:
  board@iaeste.hu
  Homepage: www.iaeste.hu
 • nemzetközileg elismert ösztöndíj program mûvészek számára
 • szakképzettséggel/ képesítéssel rendelkezõ képzõmûvészek, írók, zeneszerzõk kapnak meghívást Berlinbe 12 hónapra, a filmkészítõk 6 hónapra
 • pályázatoknak január 1-ig kell beérkezniük
 • beküldési cím:
  DAAD - Berliner Künstlerprogramm
  Markgrafenstraße 37
  10117 Berlin
  Telefon: 0049 30 / 20 22 08 - 20
  E-Mail: bkp.berlin@daad.de

DLR-DAAD program


Speciális programok posztdoktoroknak bizonyos tudományterületeken:

 • posztdoktoroknak
 • kutatás Leibniz-Intézetekben 5 tudományterületen
 • lefeljebb 12 támogatott hónap
 • ösztöndíj összege: 2000 € havonta
 • Pályázati határidõ: 2018. március 8.
 • További információk: www.daad.de/leibniz

Információs anyagok és nyomtatványok
- Pályázati útmutató a 2019/2020-as ösztöndíjakhoz
- Általános információk a DAAD ösztöndíjakhoz elismert nyelvvizsgákról
- Kérdések és válaszok az onSET nyelvi szintfelmérõrõl

- Lista: Német érettségi, illetve érettségi DSDII vizsgával Magyarországon: Word (229 KB)

- Adatbank: nyári egyetemi kurzusok Németországban

 

 

 

Brosúra részletes információkkal a németországi továbbtanulásról: felsõoktatás, jelentkezés, tanulmányok finanszírozása, lakáskeresés és további információk.

Továbbtanulás Németországban –Tájékoztató magyaroknak: PDF (5,1 MB)

 

Brosúra részletes információkkal szülõk részére, akiknek gyermeke Németországban tervezi a továbbtanulást. Ebben a kiadványban a 15 legfontosabb kérdésre találja meg a választ.

Továbbtanulás Németországban - 15 kérdés és válasz szülõk részére: PDF-Datei (3MB)

 


  

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.