deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Egyéb szervezetek ösztöndíjai

További ösztöndíjak Németországba: www.funding-guide.de

 • Környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, mûemlékvédelemmel foglalkozó végzõs hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére
 • 2018. szeptembertõl, 6-12 hónapra
 • Szakmai gyakorlat támogatása kutatóintézeteknél, egyetemeken, az államigazgatásban, társadalmi szervezeteknél, vállalatoknál
 • Az ösztöndíj magában foglal: havi 1250 euró megélhetési támogatást, egy 3 hetes intenzív német nyelvtanfolyamot és az egészségbiztosítást
 • A német vagy angol nyelvû pályázat beadási határideje: 2018. március 10.

 • posztdoktoroknak bármely tudományterületrõl
 • 6-24 hónapig tartó kutatás Németországban
 • pályázni bármikor lehet
 • korhatár általában 40 év
  (Angolul itt olvasható a kiírás.)

Walter-Hallstein ösztöndíj

 • "Europaweg1" program: Ösztöndíj magasan kvalifikált hallgatóknak a Baden-Württembergi Tartomány európai vonatkozású másoddiplomás képzéseire.
 • Mesterképzés "Európai Közigazgatási Menedzsment" Master of Arts (M.A.), Közigazgatási és Pénzügyi Fõiskola Ludwigsburg / Közigazgatási Fõiskola Kehl
 • Posztgraduális képzés: „Master of European Studies“, Tübingeni Egyetem
 • ösztöndíj idõtartama: 1- 2 szemeszter
 • "Europaweg2" program: Európai vonatkozású gyakorlat. A gyakrolatot olyan intézményekben végzik az ösztöndíjasok, amelyek az európai vonatkozású közigazgatási, jogi és szociális strukturába engednek betekintést Baden-Würtember Tartományban és az Európai Unióban.
 • Politikai, jogi, gazdasági és közigazgatási szakok hallgatóinak és a közigazgatásban dolgozó fiatal álláskezdõknek
 • ösztöndíj idõtartama: 1-4 hónap
 • pályázni rendszerint december 1-ig lehet

Bayhost - Bajor Szabad Állam ösztöndíjai

 • éves ösztöndíjak doktoráláshoz (PhD) vagy posztgraduális tanulmányokhoz
 • akár 3 évig is meghosszabbítható
 • bármely bajor felsõoktatási intézményt lehet választani
 • pályázni rendszerint december 1-ig lehet
 • gazdasági-, mérnök-, természettudományi-, vagy turizmus szakos hallgatóknak alapképzésen
 • pályázni már az utolsó tanulmányi évben is lehet
 • 2,5 éves ösztöndíj egy német mestervégzettség elnyerésére Kölnben vagy Aachenben
 • pályázni rendszerint szeptember 1. és november 1. között lehet

Copernicus Alapítvány

 • szemeszter ösztöndíj hallgatóknak gyakorlattal integrálva
 • jogi, gazdasági, politika, bölcsész és társadalomtudomány szakos hallgatók számára
 • a hamburgi, berlini és müncheni egyetemre lehet kijutni
 • pályázni rendszerint március 1-ig és szeptember 1-ig lehet

Hertie alapítvány ösztöndíja: "Studienkolleg zu Berlin"

 • egy év a Berlini vagy Branderburgi Egyetemen
 • az egyetemi tanulmányok mellett egy kiválasztott európai témára épülõ program
 • bármely tudományterültrõl pályázhatnak a hallgatók
 • pályázni rendszerint április 1-ig lehet

Nemzetközi "Parlament-ösztöndíj" a Német Képviselõházban

 • a német országgyûlési rendszer és a politikai döntéshozatal megismerésére és szakmai tapasztalatok gyûjtése
 • lezárt egyetemi tanulmányok után
 • 5 hónapos ösztöndíj a Német Parlamentben
 • pályázni rendszerint június 30 -ig lehet

Európai újságírók ösztöndíja Berlinbe

 • egy év tanulmányok Berlinben
 • magasan kvalifikált újságírok pályázhatnak
 • pályázni rendszerint decemberben lehet

Comenius tanárasszisztensi akció leendõ tanároknak

 • leendõ tanároknak vagy friss diplomásoknak bármely területrõl
 • 3-10 hónap egy közoktatási intézményben
 • pályázni rendszerint január 31-ig lehet
 • korhatár nincs

Erasmus ösztöndíjak hallgatóknak

 • igénybe vehetõ tanulmányi célra és szakmai gyakorlatra
 • legalább két lezárt félév szükséges hozzá
 • idõtartam: 3-12 hónapig
 • pályázati határidõ intézményenként eltérõ
 • korhatár nincs

Erasmus ösztöndíjak oktatóknak

 • külföldi partnerintézményben oktatás céljából
 • kötelezõen megtartott oktatási órák száma: öt
 • minimum idõtartam nincs meghatározva, maximum 6 hét
 • pályázati határidõ intézményenként eltérõ
 • korhatár nincs

Pestalozzi tanár-továbbképzési program

 • közoktatási intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusoknak
 • tanár-továbbképzési kurzuson való részvétel
 • a pályázati határidõ folyamatos
 • korhatár nincs

Campus Mundi Ösztöndíj

 • Pályázhatnak magyar felsõoktatási intézmények aktív hallgatói
 • Igénybe vehetõ szakmai gyakorlatra
 • Külföldi részképzésre
 • Rövid külföldi tanulmányút finanszírozása céljából

  

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
A "länderspezifische Hinweise" (az adott országra vonatkozó specifikus adatok) a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan elolvasandó és figyelembeveendõ!

Tájékoztató a pályázáshoz
A DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz általános tájékoztató.