deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

 


Továbbképzés német filológia végzettséggel rendelkezõk számára

 • 4 hónap egy németországi partneregyetemen (elõreláthatólag Heidelbergben vagy Lipcsében), ami alatt 30 ECTS és egy részvételt igazoló oklevél megszerzése szükséges
 • ösztöndíjprogram kezdete: 2018.04.01
 • német filológia végzettséggel rendelkezõknek
 • a következõ területeken képezhetik magukat tovább és szerezhetnek részvételt igazoló oklevelet : német nyelvoktatás, német mint idegen nyelv és német mint kisebbségi- és anyanyelv
 • magasan kvalifikált felsõfokú végzettséggel rendelkezõk (alapképzés, osztatlan képzés, mesterképzés) a következõ területekrõl: germanisztika, német filológia, német mint idegen nyelv, német mint anyanyelv, német tanárképzés
 • a jelentkezõknek továbbá rendelkezniük kell igazolható oktatói tapasztalattal vagy a német mint idegen nyelv területén, vagy egy magyarországi egyetemen szerzett oktatói tapasztalattal a germanisztika tanulmányok területén
 • a megszerzett diploma a jelentkezés határidejéig nem lehet 6 évnél régebbi
 • ösztöndíj összege havonta: 750 € alapképzést végzetteknek és 1000 € az osztatlan képzést vagy mesterképzést végzettek számára
 • Jelentkezési határidõ: 2017. október 31.

Tájékoztató anyagok a pályázáshoz

Kérjük pontosan olvassa el az alábbi dokumentumokat!

Benyújtandó pályázati anyagok

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a www.funding-guide.de ösztöndíjas adatbankból érhetõ el, valamint papíralapon a DAAD budapesti irodáján keresztül. A pályázat csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidõn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul beérkezik a DAADhoz.

A beadandó dokumentumok rövid áttekintése (teljes és kötelezõ érvényû lista: lásd "Ellenõrzõ lap")

 • Kötelezõ érvényû ellenõrzõ lap
 • DAAD online-páyázati adatlap (letölthetõ a DAAD portálról)
 • Önéletrajz (CV)
 • adott esetben publikációs jegyzék
 • motivációs levél
 • adott esetben minden megszerzett diploma másolata és fordításuk
Papíralapon benyújtandó dokumentumok
 • Ajánlólevél egy magyarországi tudományos fokozattal rendelkezõ (habilitált vagy doktorált) fõiskolai vagy egyetemi oktatatótól, lezárt borítékban. A szükséges ajánlólevél-ûrlap letölthetõ a DAAD portálról, a "Gutachten anfordern" (ajánlólevél kérése) menüpontban.
 • Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a DAAD-portálon kap)

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az ösztöndíj megkezdése elõtt az ösztöndíjasoknak egyénileg és idõben a német felsõoktatási intézmény felvételi eljárásán részt kell venniük.

Pályázat formai követelményei

A sorozatokat külön kell három példányban összeállítani.

Kérjük a pályázati dokumentumokat a következõ formában nyújtsa be:

 • A/4 formátum
 • 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 • géppel írva
 • egyoldalas nyomtatás
 • átlátszó tasak, iratrendezõ nélkül
 • spirálozás nélkül
 • viaszpecsét nélkül
 • nem összetûzve

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Találja meg személyes ösztöndíját!
A DAAD ösztöndíj adatbázisában saját, egyéni kritériumok alapján (pl. szakterület stb.) találja meg a DAAD és egyéb szervezetek ösztöndíjprogramjait.
(angol változat itt)
Kötelezõ olvasmány DAAD ösztöndíjakra pályázóknak
Magyarországra vonatkozó specifikus információk a DAAD magyarországi ösztöndíjkínálatához - pontosan olvassa el és vegye figyelembe!

Tájékoztató a pályázáshoz
Általános tájékoztató a DAAD ösztöndíjakra történõ pályázáshoz.