deutsch
magyar
Információs Központ
DAAD Magyarországon
Hírek
Továbbtanulás
Kutatás
Ösztöndíjak
Intézményi programok
Nyelvtanulás
Nyelvvizsgák
Volt ösztöndíjasok
Linkek
Rendezvények
GYIK
Letöltés
Kontakt
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Home

Kérdések a németországi továbbtanulásról

Melyik a legjobb felsõoktatási intézmény Németországban?
Hol pályázhatok a továbbtanulásra?
Milyen végzettségeket lehet a német felsõoktatási intézményekben elérni?
Mi a nemzetközi tanulmányi program?
Hogyan felvételizzek?
Hogyan finanszírozzam a tanulmányaim?
Dolgozhatok-e hivatalosan a németországi tanulmányaim mellett?
Van-e tandíj Németországban?
Elismerik-e az eddigi tanulmányaimat Németországban?
Hol tudok lakni Németországban?
Hol tudom elmélyíteni a német nyelvtudásom?
Azok a magyar hallgatók, akik már Németországban tanulnak, pályázhatnak-e DAAD ösztöndíjra?
Tanulhatok Németországban más nyelven is mint németül?
Mit jelent a Doktori Iskola?


Kérdések az ösztöndíjakról

Milyen ösztöndíj lehetõségek állnak a rendelkezésemre?
Jól kell ahhoz németül beszélni, hogy egy DAAD programon részt lehessen venni?
Milyen nyelven kell a dokumentumokat benyújtani?
A munkaterv/motivációs levél milyen terjedelmû legyen illetve mirõl adjon felvilágosítást?
Milyen formában kell a pályázati anyagot benyújtani?
Milyen kritériumok alapján választják ki a pályázókat?
Kik választják ki az ösztöndíjásokat?
Hol lehet a fénymásolatokat és a fordításokat hitelesítettni? Ki készíti el a fordításokat?
Hogyan lehet egy német felsõoktatási intézménnyel vagy profeszorral kapcsolatot felvenni?
Pályázhatnak-e azok a magyar hallgatók DAAD ösztöndíjra, akik már Németországban tanultak?
Egy magyar felsõoktátási intézményben vagyok hallgató és Németországban szeretnék egy szemesztert tanulni. Milyen öszöndíjra pályázhatok a DAAD-nál?

 

Kérdések a németországi továbbtanulásról

Melyik a legjobb felsõoktatási intézmény Németországban?
Németországban több mint 300 felsõoktatási intézmény van. Nehéz a legjobb felsõoktatási intézményt megnevezni, mert minden felsõoktatási intézménynek más erõssége és súlypontja van. Németországi oktatáspolitikai vita egyre jobban abba az irányba tendál, hogy az intézmény minõségét meghatározó tényezõket definiálja. Erre egy jó példa a "Zeit" hetilap és a CHE Kutatóintézet felsõoktatási intézmények rangsora, amely a http://www.das-ranking.de honlapon részletesen olvasható.

Hol pályázhatok a továbbtanulásra?
Ha már eldöntötte, hogy melyik német felsõoktatási intézményben szeretne továbbtanulni, nézzen utána annak honlapján, hogy milyen úton tud jelentkezni. Sok felsõoktatási intézményben az "uni-assist" (http://www.uni-assist.de), egy központi iroda, dolgozza fel a jelentkezési lapokat a németországi továbbtanulásoz. Az ún. "numerus clausus" szakokra (korlátozott hozzáférésû szakok) a Felsõoktatási Felvételi Alapítványnál ("Stiftung für Hochschulzulassung") a www.hochschulstart.de oldalon keresztül kell jelentkezni.

Milyen végzettségeket lehet a német felsõoktatási intézményekben elérni?

A Bolognai-folyamat Bachelor és Master képzésékre történõ átállása során a továbbtanulási lehetõségek száma Németországban folyamatosan növekszik. Az átmeneti idõszakban a teljes átállásig a német felsõoktatási intézmények a következõ végzettségeket kínálják: Magister nevû végzettséget (túlnyomórészt a bölcsészettudományi szakokon), és diploma nevû végzettséget (többnyire a természettudományi szakokon, valamint közgazdasági tudományterülten, mérnöki szakokon és szakfõiskolákon). Az államvizsga (tanárszakokon, orvostudomány és jogi tudományterületen), doktori képzés és habilitáció változatlan marad.

Mi a nemzetközi tanulmányi program?
A német felsõoktatási intézmények egyre több nemzetközi tanulmányi programot kínálnak, hogy a külföldi hallgatóknak lehetõleg jó tanulmányi feltételeket kínáljanak. Egy nemzetközi tanulmányi programról akkor lehet beszélni, ha bizonyos kritériumoknak megfelel, mint például:
- nemzetközileg elismert végzettségek
- az oktatás nyelve teljesen vagy túlnyomó részben angol
- nemzetközi vonatkozások a tantervben
- külföldi tartózkodások és/ vagy külföldi vendégtanárok bekapcsolódnak a tanításba
- külföldi hallgatók és doktoranduszok speciális szakmai és tanulmányokon kívüli támogatása, segítése
stb. A nemzetközi tanulmányi program keretétben a hallgatók Bachelor és Master végzettséget szerezhetnek.
Adatbázis

Hogyan felvételizzek?
Jelentkezés a nem korlátozott szakokra:
Több mint 160 német felsõoktatási intézmény veszi igénybe a Központi Irodát (uni-assist), amely a jelentkezési lapokat díj ellenében feldolgozza. Elõször a kiválasztott német felsõoktatási intézménynél érdeklõdjön, hogy a jelentkezési lapját oda vagy a Központi Irodának (uni-assist) kell-e küldeni. A jelentkezési lapot általában a német felsõoktatási intézmény honlapjáról vagy adott esetben a http://www.uni-assist.de címrõl lehet letölteni.

Jelentkezés korlátozott szakokra:
Ha a hallgatói férõhelyek száma korlátozott a felsõoktatási intézmény egy adott szakán, akkor egy helyi korlátozást jelent, azaz az adott felsõoktatási intézmény választja ki a jelentkezõket. A Tanulmányi Osztálynál (Studentensekretariat) és a Tájékoztatási Központnál (Zentralen Studienberatung) tudnak felvilágosítást adni arról, hogy az Ön által kiválasztott felsõoktatási intézmény helyileg korlátozza-e a hallgatói férõhelyek számát.

Ha egy adott szakon a legtöbb vagy az összes német felsõoktatási intézménynél a hallgatói férõhelyek száma korlátozott, akkor a "Felsõoktatási Felvételi Alapítvány" hivatalánál (Stiftung für Hochschulzulassung - hochschulstart.de) kell jelentkezni. A "Felsõoktatási Felvételi Alapítvány" hivatal (Stiftung für Hochschulzulassung - hochschulstart.de) (http://www.hoschschulstart.de) országszerte osztja el a korlátozott szakok hallgatói férõhelyét (Észak-Rajna-Vestfáliában más szakokra is): biológia, orvostudomány, gyógyszerészet, állatorvosi tudományterület, fogorvosi tudományterület.

Hogyan finanszírozzam a tanulmányaim?
Magyar állampolgárok 2011. május 1-e óta az Európai Unió tagállamaiban korlátozások nélkül munkát vállalhatnak. A németországi munkavállalás során nincs szükség a Német Munkaügyi Hivatal engedélyére. Németországi munkaadójánál nincsen szükség a Német Munkaügyi Hivatal engedélyére, de tevékenységét a helyi munkaügyi irodában be kell jelentenie.Ösztöndíj lehetõségeket a tanulmányok finanszírozására a következõ honlapokon talál: http://www.daad.info.hu/dstipendien.html és http://www.funding-guide.de.

Dolgozhatok-e hivatalosan a németországi tanulmányaim mellett?
Magyar állampolgárok 2011. május 1-e óta az Európai Unió tagállamaiban korlátozások nélkül munkát vállalhatnak. A németországi munkavállalás során nincs szükség a Német Munkaügyi Hivatal engedélyére, de tevékenységét a helyi munkaügyi irodában be kell jelentenie.

Van-e tandíj Németországban?
Németországban a legtöbb hallgató állami egyetemeken tanul, melyek az elsõ alapképzésben, illetve számos mesterképzés esetén nem tandíjkötelesek.
A magán felsõoktatási intézményekben és egyes master képzéseken van tandíj, bizonyos képzések esetén akár több ezer eurós nagyságrendben.

Elismerik-e az eddigi tanulmányaimat Németországban?
Ez a kérdés túl általnos ahhoz, hogy meg lehessen válaszolni. Minden esetben a kiválaszott német felsõoktatási intézményhez illetve az Uni-Assist Központi Irodához kell fordulni. Minden kar illetve szak ezt önállóan szabályozza.

Hol tudok lakni Németorszában?
A Német Diákszövetség (Deutsche Studentenwerk) a külföldi hallgatóknak kollégiumi szobákat ad bérbe. Kérjük tekintse meg a kiválaszott német felsõoktatási intézmény honlapját, vagy a Német Diákszövetség honlapját: www.studentenwerke.de

Hol tudom elmélyíteni a német nyelvtudásom?
A Budapesti Goethe Intézet német nyelvtanfolyamokat kínál, azonban a németországi nyári egyetemi tanfolyok keretében is fejlesztheti a német nyelvtudását:
Nyári egyetem keresõ

Pályázhatnak-e azoka a magyar hallgatók DAAD ösztöndíjra,akik már Németországban tanulnak?
Az elsõ diploma megszerzésig nem kínálunk ösztöndíjakat. Azok a hallgatók, akik már egy posztgraduális képzésen vesznek részt Németországban, pályázhatnak ösztöndíjra. Azonkívül az összes DAAD programra a következõ feltételek vonatkoznak: Azok a pályázók, akik a pályázás idõpontjában több mint egy évet Németországban töltöttek, a pályázás alól kizárásra kerülnek.

Tanulhatok Németországban más nyelven is mint németül?
Igen, ez lehetséges. A nemzetközi tanulmányi programok keretében az elsõ szemeszter tanítási nyelve az angol. A németet mint kisérõ nyelvet oktatják. Némely posztgraduális képzésen angol nyelven oktatnak. Az is elõfordulhat, hogy egyes szakoknál a német nyelv mellett az angol nyelvismeretet is elõírják, néha a francia vagy akár a spanyol nyelvet is elõírhatják.
Adatbázis: https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/

Mit jelent a Doktori Iskola?
A felsõoktatási intézményekhez tartozó tudományos intézet a Doktori Iskola, ahol a doktoranduszok több egyetemi oktató által kordinált kutatói programon vehetnek részt. Egy ilyen közösségben normális esetben 8-15 egytemi oktató, gyakran különbözõ területekrõl, 15-25 doktorandusz hallgatóval dolgozik együtt.


Kérdések az ösztöndíjakról

Milyen ösztöndíj lehetõségek állnak a rendelkezésemre?
Ha a DAAD ösztöndíjakról többet szeretne tudni, az "ösztöndíjak" rovatban olvasson utána.

Jól kell ahhoz németül beszélni, hogy egy DAAD programon részt lehessen venni?
Azokra a tanulmányi programokra, amelyek német nyelven kerülnek megtartásra, a jó német nyelvismeret elengedhetetlen. Ellenben az angol nyelvû tanulmányi programoknál nincs szükség német nyelvismeretre, azonban a jó angol nyelvismeretet igazolni kell. A nyári egyetemi kurzusok esetében csak német nyelvû tanfolyamokat támogat a DAAD ösztöndíj.

Milyen nyelven kell a dokumentumokat benyújtani?
Hivatalos dokumentumokat mint például bizonyítványokat az eredeti kiállítási nyelven (magyarul) is be kell nyújtani illetve német vagy angol nyelvre kell fordítanai. A fordítást és az eredeti dokumentum (magyar nyelvû) fénymásolatát is be kell nyújtani. Minden további dokumentumokat mint például ûrlapok, munkaterv, önéletrajz csak német vagy angol nyelven kell benyújtani.

A munkaterv/motivációs levél milyen terjedelmû legyen illetve mirõl adjon felvilágosítást?
A munkaterv/motivációs levél oldalszámát tekintve nincs korlátozás.

Milyen formában kell a pályázati anyagot benyújtani?
Kérjük a pályázati anyagot minden különleges védõfólia, mûanyag tasak, kapocs, összetûzés nélkül, A/4-es formátumban benyújtani.

Milyen kritériumok alapján választják ki a pályázókat?
Különös jelentõséggel bír a munkaterv/motivációs levél, a pályázó tudományos kvalifikációja, a német fogadó fél támogatása, (legalábbis azoknál a programoknál, ahol a német felsõoktatási intézménnyel/professzorral kapcsolatot kell teremteni) és végül a nyelvismeret.

Kik választják ki az ösztöndíjásokat?
A kiválasztás egy bilaterális magyar-német bizottság által történik, amelyben professzorok, szakemberek, szaktanárok és kutatók vesznek részt, akiket a DAAD és a MÖB hív meg.

Hol lehet a fénymásolatokat és a fordításokat hitelesítettni? Ki készíti el a fordításokat?
Hitelesített fénymásolatokat és fordításokat elõször csak az ösztöndíj elnyerése után kell a DAAD-nak elküldeni. Hitelesítést az az intézmény készítheti el, aki a dokumentumokat kiállította.

Hogyan lehet egy német felsõoktatási intézménnyel vagy profeszorral kapcsolatot felvenni?
Ha Önnek vagy a magyar témavezetõjének nincs német egyetemi professzorral kapcsolata, aki a tanulmányi vagy kutatási programját figyelemmel kísérné vagy segítené, akkor keressen az interneten egy német egyetemi professzort, aki a témájában publikált. Írjon személyesen a professzornak vagy a titkárságon át vegye fel vele a kapcsolatot és a levelében fektessen hangsúlyt a formára és az érthetõségére. Akkora figyelmet fordítson erre, mint magára a pályázásra. Ehhez tartozik még a tervének a részletes leírása valamint az önéletrajza.

Ha már egy kiválaszott felsõoktatási intézménye lenne, ahol név szerint egyetemi professzort nem ismer, akkor a fogadónyilatkozattal kapcsolatos kérdését a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának (AAA) tegye fel.

Pályázhatnak-e azok a magyar hallgatók DAAD ösztöndíjra, akik már Németországban tanultak?
Az elsõ diploma megszerzésig nem kínálunk ösztöndíjakat. Azok a hallgatók, akik már egy posztgraduális képzésen vesznek részt Németországban, pályázhatnak ösztöndíjra. Azonkívül az összes DAAD programra a következõ feltételek vonatkoznak: Azok a pályázók, akik a pályázás idõpontjában több mint egy évet Németországban töltöttek, a pályázás alól kizárásra kerülnek.

Egy magyar felsõoktátási intézményben vagyok hallgató és Németországban szeretnék egy szemesztert tanulni. Milyen öszöndíjra pályázhatok a DAAD-nál?
Sajnos nem pályázhat ösztöndíjra. Hallgatók csak a "Nyári egyetemi ösztöndíj" programra pályázhatnak. A DAAD legnagyobb kínálata azoknak szól, akik már befejezték a tanulmányaikat vagy utolsó éves hallgatók és németországi továbbképzésre pályáznak, mint például a "Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára" program.

 

Goethe-Institut Deutsche Botschaft TestDaF Fernstudienzentrum
Impresszum © DAAD-Informationszentrum Budapest
DAAD Links
Kennen Sie auch www.daad.de?
A németországi továbbtanulási és kutatási lehetõségekrõl még sokkal több információt talál a DAAD nemzetközi honlapján, német nyelven.
Do you know www.daad.de?
A németországi továbbtanulási és kutatási lehetõségekrõl még sokkal több információt talál a DAAD nemzetközi honlapján, angol nyelven.